Automatiseer arbeidsintensieve
salaris administratie

Verminder de foutgevoeligheid en verhoog het comfort in het beheer van wijzigingen.
Met het VDR eenvoudig complexe formules en workflows managen.
Een kostenbesparend platform voor organisaties met expats.

Automatiseer arbeidsintensieve
salaris administratie

Verminder de foutgevoeligheid en verhoog het comfort in het beheer van wijzigingen. Met het VDR eenvoudig complexe formules en workflows managen. Een kostenbesparend platform voor organisaties met expats.

VDR in een notendop

Het VDR is initieel ontwikkeld op de behoeften van een pensioenfonds in België en tot volledige wasdom gekomen in 2019 bij het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het VDBS (Vergoedingen, Declaraties en Buitenland Systeem) maakt het voor uitgezonden medewerkers op 116 buitenlandse posten mogelijk om hun personeelsdossier bij te houden en declaraties in te dienen. 

VDR-rekenmodule
De medewerkers van Buitenlandse Zaken kunnen wet- en regelgeving mutaties beheren, rapporten genereren en met een workflow controle en accorderingstappen doorlopen. De VDR-rekenmodule verwerkt de grote hoeveelheid berekeningen in enkele seconden en communiceert dit met externe salarisverwerkers en P-Direct, de HR-dienstverlener van de Nederlandse overheid.

VDR in een notendop

Het VDR is initieel ontwikkeld op de behoeften van een pensioenfonds in België en tot volledige wasdom gekomen in 2019 bij het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het VDBS (Vergoedingen, Declaraties en Buitenland Systeem) maakt het voor uitgezonden medewerkers op 116 buitenlandse posten mogelijk om hun personeelsdossier bij te houden en declaraties in te dienen. 

De medewerkers van Buitenlandse Zaken kunnen wet- en regelgeving mutaties beheren, rapporten genereren en met een workflow controle en accorderingstappen doorlopen. De VDR-rekenmodule verwerkt de grote hoeveelheid berekeningen in enkele seconden en communiceert dit met externe salarisverwerkers en P-Direct, de HR-dienstverlener van de Nederlandse overheid.

Dit is wat je krijgt

Dossier medewerker wijzigen

Makkelijk wijzigingen doorvoeren

Inzicht in de gegevens en de historie van medewerkers en standplaatsen.

Vergoedingsregels beheren

Gemak dient de mens

Beheer eenvoudig de flow van regelingen op vergoedingen.

Uitzonderingen toevoegen

Flexibel in de basis

Voeg eenvoudig uitzonderingen toe op componenten van vergoedingen.

Overzicht betalingen en formules

Volledig overzicht en inzicht

Overzicht van vergoedingen en bijbehorende formules per medewerker.

Continue doorontwikkeling

What’s next?

Het VDR wordt hergebruikt, maar nu voor de lokale medewerkers op de posten van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hiermee wordt een verdere complexiteit van medewerkers met verschillende nationaliteiten en (lokale) fiscale verplichtingen het hoofd geboden. 

Livegang gepland begin 2024
In H2 2023 starten we met de implementatie, waarop volledige livegang in combinatie met het nieuwe globale HR-platform op basis van SAP SuccessFactors begin 2024 gepland staat.

Nieuwe features
Op dit moment zijn we bezig met het toevoegen van nieuwe features als onderdeel van het BuZa GPS programma. Onderstaande features staan op dit moment op de roadmap bij XO10.

Koppeling HR-systeem (SAP SuccessFactors)

Verwerken van medewerkergegevens die bijgewerkt gaan worden in het nieuwe wereldwijde HR-systeem.

Portaal voor suppletie gerechtigden

Suppletiegerechtigden kunnen suppleties aanvragen en Buitenlandse Zaken kan deze controleren en accorderen.

Loonbelasting en premieberekening Nederland

Voor lokale medewerkers op posten met (ook) een Nederlandse nationaliteit worden de belasting en premieverplichtingen in Nederland berekend en gecommuniceerd met de Belastingdienst en het UWV.

Koppeling internationale EDV’s

Uitwisselen van (berekende) looncomponent met internationale EDV’s (landspecifieke salarisadministraties).

Ontdek hoe VDR organisaties optimaliseert

Ga vrijblijvend in gesprek
met Raymond Pennings.

Ontdek hoe VDR organisaties optimaliseert

Ga vrijblijvend in gesprek met Raymond Pennings.